ตารางสอน

ตารางเรียน ปวช.1-3

ปวช.1/1-2          

กลุ่ม A เรียนระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 13 พ.ค.59

กลุ่ม B เรียนระหว่างวันที่1ธ.ค.58-12 ก.พ.59    

ปวช.2/1-2          

กลุ่ม A เรียนระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 13 พ.ค.59

กลุ่ม B เรียนระหว่างวันที่1ธ.ค.58-12 ก.พ.59                                                                                                       ปวช.3/1-2                      กลุ่ม A เรียนระหว่างวันที่ 4 ม.ค. - 26 ก.พ.59 กลุ่ม B เรียนระหว่างวันที่ 2 พ.ย. - 25 ธ.ค.58                          

                                                                                   


Powered by MakeWebEasy.com
makewebeasy   เว็บไซต์นี้สร้างจาก  MakeWebEasy  คลิก